PACKARD CAR CLUB

Liên hệ với câu lạc bộ xe cổ

Bạn hãy gửi mail cho chúng tôi để đăng ký tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm trên Facebook.

Arizona là một tiểu bang ở phía tây nam Hoa Kỳ, trên biên giới với Mexico, với dân số vào năm 2008 là 6.500.180 người. Packards là một khu vực của Arizona, bất cứ ai cũng có thể trở thành thành viên của câu lạc bộ này.

Địa chỉ CLB tại Fanpage

586  Arizona, Building 42
Main City, US Country 

T: (253) 1423 - 9981
F: (555) 5411 - 4614

W: http://www.packardsofaz.org
E:[email protected]

Chúc mọi người vui vẻ với Câu lạc bộ này!

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved. Icons by packardsofaz and bachkim.